SEKTIONSORDFÖRANDEN

Södra Svealand – A,D,I,T,C,U,W och X län

D4813
Bernt Mählqvist
Källgatan 11 A 642 60 Malmköping
Tel: 070-599 27 64 Tel: 070-621 27 20
Bernt_mahlqvist@live.se

Västsektionen – O-län

O 5174
Tommy Janerstål
Vaktelvägen 10 455 32 Munkedal
Tel: 070-621 27 20
tommy@jarnestal.se

Östgötasektionen – E-län

E979
Leif Mellberg 4
Hästhagsgatan 21 56151 Huskvarna
Tel: 070-335 65 13
mellberg@trafiknykter.nu

Sektion Knallarna P, R och S Län

P5334
Johnny Jonsson
Rosengatan 29 464 61 Brålanda
Tel: 073-064 30
1130.jonsson@telia.com

Sektion Norra Småland F-län

F4753 Jonny Oskarsson
Ekeryd Skogsbo 567 92 Vaggeryd
Tel: 070-600 74 27
j.oskarssonverktyg@telia.com

Sektion Syd G, H, K, och L-län

L5338 Lennart Magnusson
Lergatan 4 20350 Höganäs
Tel: 070-626 13 81
lemag@telia.com

Gåsasektionen – M-län

M 5367 Anders Magnusson
Aspgatan 2 B, 267 38 Bjuv
Tel:070-749 27 45
mankan74@gmail.com

Sektion Nord AC, BD, Y och Z län

BD4765 Anders Marklund
Hällbruksgatan 3 974 35 Luleå
Tel: 070-674 26 24
anders.marklund@mhf.se

Sektion Halland N län

M4620 Gunnar Johansson
Trumvägen 18 245 42 Staffanstorp
Tel: 070-825 34 27
glade.gunnar@outlook.com

Logga för motorförarens helnykterhets förbunds camping club