Clubrådet

Clubrådet väljs under klubbens riksträff och dess årsmöte varje år:

Dessa ledamöter ingår i nuvarande clubråd.

Clubchef 
BD 4765 Anders Marklund
070 674 26 24
anders.marklund@mhf.se

Kassör
O 5174 Tommy Janerstål
070 621 27 20
tommy@janerstal.se

Sekreterare
O 2040 Sven Söderman
070 848 54 34
nevs69.ssd@gmail.com

Ledamot
D 4813 Bernt Mählqvist
070 588 2764
bernt_mahlqvist@live.se

Ledamot
M 5367 Anders Magnusson
0707492745
anders.magnusson@mhf.se

Redaktör Kultrycket Adjungerad
C 4451 Ulf Hellgren
070 200 97 97
hellgren.ulf@bahnhof.se

Webbansvarig Adjungerad
Jonas Bengtsson
070 810 00 12
jonas.bengtsson@mhf.se

Revisor
P2090 Kjell Svensson
Alingsås

Revisor 
Stig-Olof Tingbratt
Vårgårda

Revisor ersättare
L 4560 Göran Roxhav
goran.roxhov@mhf.se
Mjöhult