Manus och utgivningsdagar

2020

Nummer 4-5
Manus stopp: 9 oktober
Utgivning vecka 44

2021

Nummer 1
Manus stopp: 29 januari
Utgivning vecka 6

Nummer 2
Manus stopp: 26 mars
Utgivning vecka 15

Nummer 3
Manus stopp: 28 maj
Utgivning vecka 23

Nummer 4
Manus stopp: 4 september
Utgivning vecka 38

Nummer 5
Manus stopp: 19 november
Utgivning vecka 49