Internationellt körkort

Är det så att du/ni är intresserade av  ett internationellt körkort?

Ta då bara kontakt med:

Ulf Fixarn Kalrsson
Björkgatan 16
591 36 Motala

Tel. 076-612 1835
Skicka gärna till bägge mailadresserna.
u.fixarn@telia.com
1e.fixarn@gmail.com

Då kan du få info om hur du skall göra/eller klicka  på denna länk
där får du blanketten att fylla i. Skicka den sedan till undertecknad.

Bestallningsblankett att ladda ner

Skickas sedan ifylld till Fixarn på ovanstående adresser.

Vad är ett internationellt körkort?
Internationellt körkort är en handling som utfärdas enligt regler som återfinns i olika internationella konventioner om vägtrafik och är en översättning av ett nationellt körkort till ett antal ”främmande språk”.De internationella vägtrafikkonventioner som idag gäller är 1949 års Genévekonvention (1 års giltighet) och 1968 års Wienkonvention (3 års giltighet).