Föreningens stadgar.

Här kan ni läsa våra två stadgar

Första : Stadgar för MHF Camping Club.

Andra : Grundstadgar för sektioner av MHF Camping Club.

 

1: Föreningens stadgar :

STADGAR FÖR MHF CAMPING CLUB

2: Sektionernas grund stadga.

GRUNDSTADGAR FÖR SEKTION AV MHF CAMPING CLUB

Här finns dom så ni kan skriva ut eller spara ner var för sig:

STADGAR-FÖR-MHF-CAMPING-CLUB.pdf

GRUNDSTADGAR-FÖR-SEKTION-AV-MHF-CAMPING-CLUB.pdf