Ändring till medlemsregistret

Medlemsreg ändring 2023

Här är blanketten för att ändra era uppgifter i medlemsregistret när ni upptäckter något fel, för kollat har ni väl ?

För ni kan ladda ner blanketten här under för att sända iväg och få det ändrat.

Ladda ner mig här